Tiiveysmittaus

Rakennusten tiiveysmittaukset sertifioidulla ammattitaidolla, luotettavasti ja kilpailukykyisin hinnoin.
Mittaamme myös suuret rakennukset.

Suoritamme tiiveysmittaukset RT 80 -10974 mukaisesti, standardia SFS EN - ISO 9972:2015 ja 1010/2017 määräyksiä noudattaen. Ks. Rakentamismääräysten muutokset alkaen 2018.

Tiiveysmittauksien yhteydessä tehdään aina myös ilmavuotopaikannus. Ilmavuotopaikannus tehdään lämpökuvaamalla, ja tarvittaessa käytetään merkkisavua.

Vähäisimmät ilmavuodot pystymme tarvittaessa paikantamaan merkkiainekokeella, erillisenä tutkimuksena.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta.

Talon tiiveysmittaus lyhyesti

Talon tiiveysmittaus
on painekoe, jonka avulla mitataan rakennuksen ilmavuotoluku. Ilmavuotoluku on vertailukelpoinen numeraalinen arvo rakennuksen tiiveydelle.

Tiiveysmittaus suoritetaan ulko-oviaukkoon mittauksen ajaksi asennettavan tiiveysmittauskaluston avulla.

Uudisrakennuksen tiiveysmittaus

Talon tiiveysmittaus on suoritettava ennen rakennuksen vastaanottoa ja muuttotarkastusta, jolloin tarkastetaan energiatodistuksen tiedot.

Tiiveys on tarkastettava mitattaamalla, jos energiatodistuksessa on käytetty pienempää ilmavuotolukua kuin 4

Suuren rakennuksen tiiveysmittaus

Suurten rakennusten ilmatiiveysmittaus suoritetaan tarvittaessa useamman tiiveysmittauskaluston kokoonpanolla.

Suuren rakennuksen ilmatiiveys voidaan tarvittaessa mitata myös rakennuksen omilla IV-laitteilla.

Korjausrakentamiskohteen ilmatiiveysmittaus

Tiiviysmittaus on tärkeä laadunvarmistusmenetelmä myös korjausrakentamiskohteissa.

Korjausrakentamiskohteen tiiviys kannattaa mitata myös, jos ilmatiiviyttä on korjattu ja halutaan parantaa rakennuksen energialuokitusta energiatodistuksessa, esimerkiksi talon myyntiä varten.

Myös vanhempia rakennuksia mitataan, kun ilmavuotolukua tarvitaan esim. tarkasteltaessa rakennuksen lämmöntarvetta energiakatselmuksen yhteydessä.

Tiiviysmittaus, ilmavuotoluku, energialuokitus, tiiveyden merkitys ja määräykset

Ilmavuotoluku on erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiviydellä on suora vaikutus rakennuksen energiankulutukseen, lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen sekä asumismukavuuteen.

Nykyisillä lämmöneristepaksuuksilla ilmatiiviydestä huolehtiminen on merkittävimpiä ja edullisimpia keinoja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Tiiveysmittauksen hinta

Tiiveysmittauksen hinta on aina tapauskohtainen.

Hintaan vaikuttavat merkittävästi mm. Sesonki ja varaustilanne, toimituksen kiireellisyys, rakennuksen pinta-ala ja sijainti, mitattavien rakennuksien tai asuntojen lukumäärä, sovittu toimitussisältö, sekä raportointitapa.

Hintatietoja välilehdellä hinnasto.

Ilmavuotokohtien paikantaminen -
Lämpökuvaus, merkkisavu, merkkiainekoe

Tiiveysmittauksella mitataan rakennuksen ilmavuotoluku. Pelkkä tiiveysmittaus ei paljasta ilmavuotokohtien sijaintia, ja siksi tiiveysmittauksen yhteydessä tehdään aina myös ilmavuotopaikannus. Tiiveysmittauslaitteiston avulla luotua korostettua alipainetta käytetään tehostamaan ilmavuotopaikannusta. Korostettu alipaine "imee" ilmavuotokohdat selvästi lämpökameralla havaittaviksi jo pienelläkin lämpötilaerolla.

Jos lämpötilaeroa ei ole, voidaan ilmavuotopaikannus tehdä kokonaan merkkisavun avulla.

Pienimmät ilmavuodot, jotka eivät ole lämpökameralla tai merkkisavulla paikannettavissa, voidaan tarvittaessa paikantaa merkkiainekaasulla
RT 14-11197 mukaisten merkkiainekokeiden avulla.

Merkkiainetutkimuksia voidaan soveltaa myös mm. Hajuhaittaselvityksissä, Radontutkimuksissa, sekä viemäreiden,
IV-kanavistojen ja savuhormien vuotopaikannuksissa.

Referenssit

Uudenmaan Lämpökuvaus on suorittanut tuhansia tiiveysmittauksia ja ilmavuotopaikannuksia ympäri Suomea.

Toiminta-alueemme

Toimimme pääosin pääkaupunkiseudulla, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kirkkonummella, ja Kauniaisissa, sekä muualla Etelä-Suomessa, kuten Tuusulassa, Nurmijärvellä, Klaukkalassa, Vihdissä, Nummelassa, Porvoossa, Sipoossa jne.

Tarjoamme palveluitamme myös Jyväskylä, Mikkeli, Kangasniemi, Joutsa ympäristön lähialueilla.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta.