Kiinteistöjen
drone-tarkastukset

Lämpökameradrone on nopea ja kustannustehokas menetelmä mm. kiinteistöjen julkisivujen ja vesikattojen, sekä sulanapitojärjestelmien lämpökuvauksissa.

 

Dronen valokuvaus ja videokuvaus-ominaisuudet ovat tehokkaasti hyödynnettävissä esim. vaikeapääsyisien vesikattojen silmämääräisissä kuntotarkastuksissa.

 

Ottakaa yhteyttä, niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne dronetarkastuksista!

Ota yhteyttä! Referenssit

Kiinteistöjen dronetarkastukset

Dronen lämpökamerakuvaus, valokuvaus ja videokuvaus-ominaisuuksia voidaan hyödyntää kiinteistöjen tarkastuksissa muun muassa seuraavasti:

  • Yläpohjan märkä eriste ja vesikaton vuodot voidaan tietyin edellytyksin paikantaa lämpökuvaamalla.
  • Sulanapitojärjestelmän toimintaa voidaan tarkastella lämpökuvaamalla.
  • Julkisivujen ja vaikeapääsyisien vesikattojen kuntoa voidaan tarkastella silmämääräisesti valokuvaamalla ja videokuvaamalla.
  • Rakennuksen julkisivun ja yläpohjan lämpövuodot voidaan tietyin edellytyksin paikantaa lämpökuvaamalla. Ylipaineistettuna myös ilmavuodot ovat paikannettavissa ulkokautta tehdyllä lämpökuvauksella.
  • Julkisivurappauksen taakse päässyt kosteus voidaan paikantaa lämpökuvaamalla.

Rakennuksen julkisivun ja yläpohjan/vesikaton lämpövuotopaikannus

Lämpökameradronen avulla voidaan paikantaa ulkoseinien ja yläpohjan merkittävimmät lämpövuodot, kuten puuttuvat eristykset tai kastuneet eristeet. Julkisivurappauksen alle päässyt kosteus voidaan paikantaa. Myös iIlmavuodot pystytään paikantamaan sillä edellytyksellä, että rakennus ylipaineistetaan. Ilma- ja lämpö-vuotopaikannuksen edellytys on riittävä lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä.

 

Rakennusten julkisivujen ja vesikattojen ulkokautta tehdyissä lämpökuvauksissa on tärkeää, että kohde pystytään kuvaamaan kohtisuoraan ja näin eliminoimaan jyrkkien kuvauskulmien lämpökameralle aiheuttamat epätarkkuustekijät. Lämpökameradronella päästään helposti ja nopeasti lentämään sopivalle korkeudelle/etäisyydelle. Käsikäyttöisellä lämpökameralla operoitaessa tarvittaisiin avuksi henkilönostin/nosturi.

 

Dronella pääsee kuvaamaan turvallisesti paikkoihin joihin kiipeäminen olisi vaarallista, ja oikean kuvauskulman löytäminen nosturista tai käsikäyttöisellä lämpökameralla maasta käsin olisi mahdotonta.

Märän eristeen paikantaminen lämpökameradronella

Märkä yläpohjan eriste voidaan paikantaa muutama tunti aurinkoisen päivän jälkeen suoritetulla dronelämpökuvauksella. Ulkolämpötilan laskettua nopeasti, yläpohjan märän eristeen lämpötila muuttuu eri nopeudella, kuin kuivan rakenteen lämpötila, ja siksi märkä kohta erottuu kuivasta ympäristöstään, kun sitä tarkastellaan lämpökameralla.

Dronelämpökuvaus soveltuu etenkin suurien, tasahuopakattoisten rakennusten yläpohjien tutkimiseen.

 

Kevät ja syksy ovat parhaita suoritusajankohtia, päivän ja yön lämpötilaerojen ollessa suurimmillaan ja vesikattojen ollessa kuivia sekä lumettomia.

Muita sovelluksia

Lämpökameradrone soveltuu myös moniin muihin käyttötarkoituksiin, kuten mm.:

  • Kaukolämpöputkistojen vuotokohtien lämpökuvaus
  • Kylmäaineputkistojen vuotojen lämpökuvaus
  • Aurinkopaneelien lämpökuvaustarkastukset
  • Riistanlaskenta

Toiminta-alueemme

Valtaosan toimeksiannoistamme olemme tehneet Etelä-Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien alueilla; Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo.

 

Olemme myös toimittaneet palveluita tarvittaessa Keski-Suomeen asti, esim. alueilla; Jyväskylä, Mikkeli, Kangasniemi ja Joutsa.

Puhelinkuvake

Tilaa dronelämpökuvaus ja muut dronetarkastukset Uudenmaan Lämpökuvaukselta!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!