RAKENNUKSEN
LÄMPÖKUVAUS

TIIVEYSMITTAUS
ILMAVUOTOPAIKANNUS
MERKKIAINEKOKEET

LÄMPÖKAMERADRONE ILMAKUVAUSTARKASTUS

Lämpökamerakuvaus on rakentamisen laadun ja rakenteiden kunnon tutkimusmenetelmä.

Lämpökuvauksella voidaan paikantaa rakennuksen lämpö- ja ilmavuodot tarkasti, nopeasti, ja usein rakenteita avaamatta.

Lämpökuvaukset tehdään talvikaudella, viileillä keleillä.

Tiiveysmittaus on koe, jossa mitataan rakennuksen ilmavuotoluku qe50. Tiiveysmittauksen yhteydessä tehdään aina myös ilmavuotopaikannus. Ilmavuodot paikannetaan korostetussa alipaineessa lämpökameralla ja tarvittaessa merkkisavulla.

Merkkiainekokeella voidaan tarkastaa tiivistyskorjaukset pienimpien ilmavuotojen varalta, sekä tehdä hajuhaittakartoituksia.

Dronesta käsin lämpökuvaamalla voidaan tietyin edellytyksi paikantaa esim. yläpohjan lämpövuotoja, ja kartoittaa vesivuotoalueita, joissa on märkä eriste, sekä tarkastaa esim. rännien suolanapitojärjestelmien toimintaa.

Dronen tarkat kamerat ovat erinomainen työkalu myös vaikeapääsyisten vesikattojen visuaalisissa tarkastuksissa.

Toiminta-alueemme

Teemme lämpökuvauksia, tiiveysmittauksia, merkkiainekokeita sekä dronetarkastuksia pääosin Etelä-Suomessa,
sekä satunnaisesti Jyväskylä, Mikkeli, Joutsa, Kangasniemi ympäristön lähialueilla.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen palveluistamme!