Lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus sertifioidulla ammattitaidolla, luotettavasti, tarkasti ja kilpailukykyisin hinnoin.

Rakennuksien julkisivujen ja vesikattojen lämpökuvaukset suoritamme tarvittaessa lämpökameradronella (UAV).

Talon lämpökuvaus pystytään suorittamaan tarkalla, ja erittäin lämpötilaherkällä lämpökamerakalustollamme
RT 14-11239 mukaisesti, tarvittaessa jo 10°C sisä- ja ulkoilman lämpötilaerolla. Pakkaskeliä ei nykypäivän huipputarkoilla lämpökameroilla edellytetä.

Ilmavuotopaikannus lämpökuvaamalla pystytään tekemään tarkasti myös lämpimänä vuodenaikana, muutaman asteen lämpötilaerolla, toteutettuna tiiveysmittauskaluston avulla luodussa korostetussa alipaineessa.
Ilmavuotopaikannuksissa käytämme myös savukonetta.

Pienimpien ilmavuotojen tarkkaan paikantamiseen käytämme tarvittaessa
RT 14-11197 mukaista merkkiainekoemenetelmää. Merkkiainekoetta sovelletaan useimmiten
jo tehtyjen tiivistyskorjauksien tarkastuksissa.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne lämpökuvauksesta.

Rakennuksen lämpökuvaus lyhyesti

Lämpökuvaus on nopea ja tarkka menetelmä rakennuksen ulkovaipan lämpö- ja ilmavuotojen paikantamiseen rakenteita avaamatta.

Lämpökuvauksella havaitaan mm. lämpövuodot, kuten eristeiden puutteet ja kylmäsillat, sekä ilmavuotokohdat.

Rakennusaikainen lämpökuvaus

Rakenteilla olevan talon lämpökamerakuvaus on tärkeä laadunvarmistusmenetelmä. Oikein ajoitetulla lämpökamerakuvauksella paikannetaan ilmavuotokohdat sekä lämpövuodot ennen kuin korjaustoimenpiteet vaativat valmiiden sisäpintojen/rakenteiden avaamista.

Uudisrakennuksen lämpökuvaus

Uudisrakennuksissa lämpökuvaus on helppo ja nopea tapa varmistaa, että rakentamisen laatu on lämpöteknisiltä osin tavoitellulla/luvatulla tasolla.

Lämpökamerakuvaus antaa varmuutta rakentajalle, rakennuttajalle sekä ostajalle.

Asuntokaupat ja lämpökuvaus

Lämpökuvauksella ja sen yhteydessä tarvittaessa suoritettavilla kosteusmittauksilla päästään varmuuteen kaupattavan rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta ja kunnosta.

Lämpökuvaus korjausrakentamisessa

Lämpökuvauksen löydöksien perusteella
korjaukset pystytään kohdistamaan tarkasti juuri korjaustarpeessa oleviin lämpöteknisiin vikakohtiin, tarpeettomat rakenteiden avaamiset vältetään
ja näin ollen säästetään aikaa, vaivaa sekä rahaa.

Yleistä lämpökuvauksesta

Lämpökamerakuvaus on nopea ja tarkka rakennuksen lämpöteknisen laadun ja kunnon tutkimismenetelmä.

Rakennuksen ulkovaipan lämpötekniset puutteet ja rakennusvirheet paikannetaan rakenteita
avaamatta.

Lämpökuvauksen raportointi

Lämpökuvauksesta tehdään useimmiten Lämpökuvausmittausraportti, joka on rakennuksen tai sen osan lämpökuvaustutkimusanalyysi lämpö- ja digikuvineen, pohjakuvamerkintöineen, mittaustietoineen sekä kirjallisine lausuntoineen. Lämpökuvaus voidaan tarvittaessa raportoida suullisesti, ilman kirjallista raportointia. Silloin vikakohdat osoitetaan kohteessa.

Rakennuksen lämpökuvauksen olosuhdevaatimukset

Luotettavan ja tarkan RT 14-11239 menetelmäohjeen mukaisen rakennuksen lämpökamerakuvauksen edellytyksenä on mm., että rakennuksen ulkovaipan yli on riittävä lämpötilaero. Huipputarkalla ja lämpötilaherkällä, lämpökamera-kalustollamme pystytään RT 14-11239 lämpökuvaus-menetelmäohjeen mukainen lämpökuvaus suorittamaan jo 10°C ulko- ja sisäilman lämpötilaerolla.

Lämpökamerakuvauksen hinta

Lämpökamerakuvauksen hinta on aina tapauskohtainen.

Hintaan vaikuttavat mm. tutkittavien rakennuksien/asuntojen lukumäärä, rakennuksen/asunnon pinta-ala, sijainti, sesonki ja sovittu tutkimussisältö sekä raportointitapa.

Suuntaa antavia hintatietoja välilehdellä hinnasto.

Lämpökamera

Lämpökameralla mitataan kohteen pinnasta säteilevää lämpöä. Pinnat, joiden lämpötila on korkeampi kuin absoluuttinen nollapiste (- 273 °c), säteilevät lämpöä.

Lämpökameran ilmaisin muuttaa kohteen lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva muodostetaan.

Käytämme lämpökuvauksissa vaativaan ammattikäyttöön suunniteltua huipputarkkaa ja tehokasta Flir E96 lämpökameraa.

Ilmalämpökuvauksissa käytämme DJI Inspire 1 V2 ProDrone lämpökuvaus-kopteria, jossa huipputarkka Flir DJI Zenmuse XT 640 R lämpökamera.

Lattialämmityksen ja kylmäaineputkistojen paikantaminen

Lämpökameralla pystytään paikantamaan lattialämmitysputkistot ja kaapelointi, sekä kylmäaineputkistot, ja tietyin edellytyksin putkistojen vuodot.

Referenssit

Uudenmaan Lämpökuvaus on suorittanut tuhansia lämpökuvaustutkimuksia ympäri Suomea.

Toiminta-alueemme

Valtaosan lämpökamerakuvauksien toimeksiannoista olemme tehneet
Etelä-Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudun alueilla Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen.

Toimimme kaikkialla Etelä-Suomessa, sekä myös Jyväskylä, Mikkeli, Kangasniemi, Joutsa ympäristön lähialueilla.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne lämpökuvauksesta.