Merkkiainekokeet ja hajuhaittaselvitykset

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen palveluistamme.

Merkkiainekoe ja hajuhaittakartoitus

Rakennuksissa pienimmät ilmavuodot paikannetaan tarvittaessa merkkiainekokeella. Merkkiainekokeessa tutkittava tila alipaineistetaan, ja tutkittavaan rakenteeseen lasketaan luonnossa esiintymätön merkkiainekaasu (esim. poranreiästä formier 5, typpi/vety-seos). Rakenne ja etenkin rakenneliitokset sekä läpiviennit tutkitaan tämän jälkeen erittäin herkällä kaasuanturilla, joka havaitsee pienimmänkin kaasumäärän, jos vuotoa on.

Merkkiainekoetta sovelletaan usein kohteissa, joissa ei sallita vähäisintäkään ilmavuotoa rakenteista. Soveltuu kohteisiin, joissa lämpökameralla tai savukoneella suoritetun ilmavuotopaikannuksen tarkkuus ole riittävä. Tämänkaltaisia kohteita ovat esim. mikrobivaurioituneen kapseloidun rakenteen vuotojen tarkastus yms. Ilmavuotopaikannusta merkkiainekokeen tarkkuudella edellytetään usein esim. koulurakennuksissa, päiväkodeissa, hoitolaitoksissa jne.

Merkkiainetutkimuksia käytetään paljon myös Hajuhaittaselvityksissä, joissa tutkitaan esim. huoneistojen välisiä ilmavuotoja, ja kartoitetaan hajujen kulkureitit huoneistojen välillä. Huoneistojen tai muiden tilojen hajuhaittatutkimuksissa käytämme merkkiainekaasun lisäksi, tarpeenmukaisesti myös menetelmiä lämpökamerakuvaus, sekä merkkisavukoe.

Suoritamme merkkiainekokeet RT 14-11197 menetelmäohjeen mukaisesti.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne merkkiainekoetutkimuksesta tai hajuhaittaselvityksestä.

Toiminta-alueemme

Valtaosan merkkiainekokeiden, ja hajuhaittaselvityksien toimeksiannoista olemme tehneet Etelä-Suomessa,
etenkin pääkaupunkiseudun alueilla Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen.

Toimimme kaikkialla Etelä-Suomessa, sekä myös Jyväskylä, Mikkeli, Kangasniemi, Joutsa ympäristön lähialueilla.

HUOM.
Lämpökuvaukset, tiiveysmittaukset, ilmavuotopaikannukset, merkkiainekokeet, hajuhaittatutkimukset sekä dronetoiminta sitovat tällä hetkellä resurssimme, emmekä tästä syystä, toistaiseksi tarjoa alla mainittuja palveluja (Energiaremonttikartoitus, energiatodistukset, kosteusmittaukset).

Energiatodistus

Laadimme pientalojen energiatodistuksia (omakotitalo, paritalo, rivitalo sekä erillistalo jne).

Toimimme Etelä-Suomessa. Pääasiallinen toiminta-alueemme on Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen (pääkaupunkiseutu).

Energiatodistukset laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Energiatodistuksen laatijan pätevyys on tarkastettavissa Energiatodistusrekisteristä.

Energiatodistuksen hinta on aina tapauskohtainen. Energiatodistuksen hintaan vaikuttavat mm. tutkittavien rakennuksien/asuntojen lukumäärä,
rakennuksen/asunnon pinta-ala, sijainti, sesonki sekä sovittu toimitussisältö (mitataanko ilmavuotoluku?).

Ilmavuotoluvulla on merkittävä vaikutus talon energiankulutukseen. Jos energiatodistus laaditaan taloon jonka ilmavuotolukua ei ole mitattu (tiiveysmittaus),
käytetään energiatodistuksessa ilmavuotoluvun oletusarvoa 4.0. Energiatodistuksen yhteydessä tehtävällä tarkastuskäynnillä voidaan suoritaa tiiveysmittaus,
jonka avulla saadaan selville rakennuksen todellinen ilmavuotoluku. Jos mitattu ilmavuotoluku on parempi, eli pienempi kuin 4.0 niin talo saattaa sijoittua parempaan energialuokkaan, kuin jos käytettäisiin ilmavuotoluvun oletusarvoa. Jos mitattu ilmavuotoluku on oletusarvoa huonompi niin energiatodistuksessa ilmoitetaan ilmavuotoluku 4.0.

Hintatietoja välilehdellä hinnasto.

Lisätietoja energiatodistuksesta Motivan nettisivuilta.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne energiatoduksesta.

EENavi - Energiaremonttikartoitus

EENavi - energiaremonttikartoituksessa kiinteistölle laaditaan korjaussuunnitelma, joka perustuu kohteen lähtötietoihin ja paikan päällä tehtyyn arviointikäyntiin.
Tuloksena asiakas saa raportin, jossa esitellään ja käydään läpi vähintään kolme mahdollista energiatehokasta korjausratkaisua. Korjausratkaisuissa huomioidaan kohteen erityispiirteet sekä kuvataan eri mahdollisuudet käyttöön liittyvine ominaispiirteineen. Raportissa esitetään myös kustannukset eri vaihtoehdoille.

Palvelu vastaa Ympäristöministeriön asetuksen 4/2013 vaatimuksiin korjausrakentamiselle ja siihen voidaan helposti yhdistää energiatodistuksen laatiminen.

EENavi-Energiaremonttikartoituksen hinta on aina tapauskohtainen. Hintaan vaikuttavat mm. tutkittavien rakennuksien/asuntojen lukumäärä,
rakennuksen/asunnon pinta-ala, sijainti, sesonki sekä sovittu toimitussisältö (Mitataanko ilmavuotoluku?).

Tarkastuskäynnillä voidaan suorittaa tiiveysmittaus, jonka avulla saadaan selvitettyä rakennuksen ilmavuotoluku, ilmavuotoluvulla on merkittävä kartoituksen laskelmien luotettavuuteen.

Kartoituksen toimitussisältöön voidaan kustannustehokkaasti lisätä myös energiatodistuksen laatiminen.

Hintatiedota välilehdellä hinnasto.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne energiaremonttikartoituksesta.

Kosteusmittaukset

Kosteuskartoitus suoritetaan ensisijaisesti pintakosteusosoittimien avulla. Pintakosteusosoittimilla etsitään kuivista vertailupisteistä poikkeavia, kohonneesta kosteudesta antavia viitteitä. Pintakosteuden osoittimien löydöksien perusteella ei tehdä päätöksiä purkutöistä eikä korjaustoimenpiteistä. Purku- ja korjauspäätöksien tueksi mitataan rakenteiden todellinen kosteus pintakosteusosoittimen osoittamista kohdista, joissa on havaittu viitteitä mahdollisesta kohonneesta kosteudesta. Todellisen kosteuden mittauksia voidaan suorittaa poranreikä-, näytepala-, viilto-, tai piikkimittauksin.

Betonin suhteellinen kosteus mitataan useimmiten poranreikämittauksin ja tarvittaessa näytepalamittauksin.Tarve betonin suhteellisen kosteuden
mittauksille tulee esim. määritettäessä betonin kuivumista ennen päällystämistä. Betonin tulee olla riittävän kuivunut ennen päällystämistä, päällystemateriaalista riippuen pääosin n. 80% - 90%Rh. Betonin suhteellista kosteutta mitataan myös, kun kosteuskartoituksien pintakosteusmittaukset antavat viitteitä kosteudesta.
Purku- ja korjauspäätöksien tueksi mitataan aina rakenteiden todellinen kosteus suhteellisen kosteuden mittauksilla, useimmiten poranreikämittauksilla.

Oheistutkimuksena kosteumittauksissa tarvittaessa myös lämpökuvaus.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen tarpeenne mukaisista kosteusmittauksista.