Lämpökameradrone - Ilmakuvaustarkastukset


Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen dronelämpökuvauksesta
tai muista ilmakuvaustarkastuspalveluistamme.


Turvallinen, tarkka, nopea, ja usein kustannustehokkain menetelmä.


llmakuvaus ja ilmalämpökuvaus lämpökameradronella ovat tehokkaita menetelmiä mm. lukuisien teollisuuden sovelluksien,
sekä kiinteistöjen tarkastuskuvauksiin. Käyttötarkoituksia on lukuisia, kuten;

Teollisuuden sovelluksia

- Aurinkovoimalan tarkastuskuvaus
(ilmalämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Tuulivoimalan tarkastuskuvaus
(lämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Kaukolämpöverkoston lämpökuvaus / kaukolämpövuodon paikannus (lämpökuvaus)

- Suurien säiliöiden, siilojen, boilereiden, tankkien jne. ulkopuolinen tarkastuskuvaus
(lämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

- Vaikeapääsyisten kohteiden tarkastuskuvaus - piiput, mastot, sillat, nosturit, sortumavaarakohteet jne. (lämpökuvaus sekä ilmakuvaus)

Kiinteistöjen sovelluksia

- Kiinteistöjen vesikattojen tarkastuskuvaus -
märän eristeen paikannus yläpohjasta (lämpökuvaus)

- Kiinteistöjen julkisivujen ja vesikattojen kuntotarkastuskuvaus - vesikatteen kunto, sulanapitojärjestelmän tarkastus, sadevesijärjestelmän tukkeumat jne.
(ilmakuvaus sekä lämpökuvaus)

- Rakennuksen julkisivun ja yläpohjan lämpövuotopaikannus. Ylipaineistettuna myös ilmavuotopaikannus (lämpökuvaus)

- Julkisivurappauksen taakse päässeen kosteuden paikannus (lämpökuvaus)

Muita sovelluksia

- Kiinteistökuvaus esim. myyntiä, vuokrausta,
tai maisemointisuunnittelua varten jne.
(video- ja valokuvaus, ilmakuvaus ja sisäkuvaus)

- Vahinkokartoitus
(video- ja valokuvaus, ilmakuvaus)

- Kylmäaineputkistojen vuotopaikannus (ilmalämpökuvaus)

- Henkilöetsintä (ilmalämpökuvaus)

- Riistanlaskenta (lämpökuvaus)

Märän eristeen paikantaminen rakennuksen yläpohjasta

Rakennuksen yläpohjan märkä eriste on tehokkaasti paikannettavissa muutama tunti aurinkoisen päivän jälkeen suoritetulla ilmalämpökuvauksella. Märkä eriste pysyy runsaamman lämpökapasiteettinsa johdosta, kuivaa eristettä pidempään lämpöisenä auringonlaskun jälkeen, ja on näin ollen paikannettavissa lämpökamerakopterilla. Soveltuu etenkin suurien, tasahuopakattoisten rakennusten yläpohjien tutkimiseen.

Kevät ja syksy ovat parhaita suoritusajankohtia, päivän ja yön lämpötilaerojen ollessa suurimmillaan, ja kattojen ollessa kuivia sekä lumettomia.

Rakennuksen julkisivun ja yläpohjan / vesikaton lämpövuotopaikannus

Paikannetaan ulkoseinien ja yläpohjan lämpövuodot, kuten kylmäsillat, eristevirheet, sekä julkisivurappauksen alle päässyt kosteus. Ilmavuodot pystytään paikantamaan sillä edellytyksellä että rakennus ylipaineistetaan. Ilma- ja lämpövuotopaikannuksen edellytys on riittävä lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä. Suoritetaan kylmänä vuodenaikana.

Rakennusten julkisivujen ja vesikattojen lämpökuvauksissa on tärkeätä päästä tarpeeksi korkealle lämpökuvaamaan siten, että kohde pystytään lämpökuvaamaan kohtisuoraan, ja näin eliminoimaan jyrkkien kuvauskulmien aiheuttamat epätarkkuustekijät. Lämpökamerakopterilla päästään helposti ja nopeasti oikealle korkeudelle / etäisyydelle lämpökuvaamaan. Näin ollen ilmalämpökuvaus voidaan tehdä nopeasti, luotettavasti ja tarkasti, ilman jyrkkien kuvauskulmien aiheuttamia haittoja.

Käsikäyttöisellä lämpökameralla suoritetun vesikattojen ja korkeampien rakennuksien lämpökuvaus edellyttää että käytössä on henkilönostin / nosturi. Kuvattaessa lämpökamerakopterista käsin vältetään tarve hidaskäyttöisille ja useissa paikoissa hankalasti operoitavien nostureiden käyttämiselle. Lämpökuvauskopterilla pääsee vaikeisiinkin paikkoihin kuvaamaan, joihin kiipeäminen olisi vaarallista, ja oikean kuvauskulman löytäminen nosturista, tai maasta käsin olisi mahdotonta.

Kattokuvaus - Kattokatselmus - Vesikaton kuntotarkastuskuvaus

Vaikeapääsyisten vesikattojen potentiaaliset ongelmakohdat pystytään paikantamaan tarkasti ja turvallisesti videokuvaamalla sekä valokuvaamalla dronesta käsin. Käytämme ilmakuvauksissa huipputarkkaa kamerakalustoa, jonka avulla tutkimukset, sekä raportointi pystytään toteuttamaan tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

Muut vaikeapääsyiset kohteet

Vaikeapääsyisten vesikattojen lisäksi, myös piippujen, mastojen, nostureiden, siltojen, ja muiden haastavien kohteiden tarkastus pystytään toteuttamaan helposti ja turvallisesti dronesta käsin.

Henkilöetsintä - Pelastustoiminta - Katastrofialueet

Ilmakuvauksella pystytään tutkimaan laajoja alueita tarkasti, nopeasti ja turvallisesti. Ilmakuvaus sekä dronella lämpökuvaus ovat tehokkaita työkaluja henkilöetsinnässä ja pelastustehtävissä sekä katastrofialueiden tutkimisessa. Löydetyn henkilön sijainti voidaan viestiä pelastusryhmälle mm. lämpökameradronen gps-sijainnin perusteella.

Kalusto, olosuhdevaatimukset ja määräykset

Lämpökameradrone; DJI Inspire 1 V2 Prodrone,
jossa huipputarkka Flir DJI Zenmuse XT 640 R lämpökamera.

Muut ilmakuvaustarkastukset; DJI Inspire 1 V2 Pro:ssa DJI Zenmuse X5 kamera (4K, 16mp),
sekä pientä kokoa ja ketteryyttä edellyttävissä kuvauksissa modifioitu
Dji Mavic Pro (4K, 12mp).

Olosuhdevaatimukset

Jotta ilmakuvaus ja lämpökuvaus pystytään suorittamaan dronella (UAV) turvallisesti, tulee välttää kovassa tuulessa, kovassa pakkasessa, sekä vesi- tai lumisateessa lentämistä.

Viranomaismääräykset

Noudatamme voimassa olevia kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämisen määräyksiä / ohjeita. Kauko-ohjaajallamme on avoimen luokan A1, A2 ja A3 pätevyys.

Toiminta-alueemme

Valtaosan dronelämpökuvauksien ja muiden ilmakuvaustarkastuksien toimeksiannoista olemme tehneet Etelä-Suomessa,
etenkin pääkaupunkiseudun alueilla Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen.

Toimimme kaikkialla Etelä-Suomessa, sekä myös Jyväskylä, Mikkeli, Kangasniemi, Joutsa ympäristön lähialueilla.

Ottakaa yhteyttä niin teemme hyvän tarjouksen lämpökamerakopteri- tai ilmakuvauspalveluistamme.