Tiiveysmittaus, ilmavuotoluku, energialuokitus, tiiveyden merkitys ja määräykset

Tiiveysmittaus

Tiiveysmittaus suoritetaan ulko-oviaukkoon mittauksen ajaksi asennettavalla tiiviysmittauslaitteistolla. Rakennuksen tarkoitukselliset ilmavuotoreitit, kuten iv ja viemärit yms. tiivistetään mittauksen ajaksi. Tiiviysmittauslaitteiston puhaltimen läpi virtaavan vuotoilman määrä lasketaan suhteessa rakennuksen ulkovaipan sisäpinta-alaan, tulokseksi saadaan rakennuksen ilmavuotoluku qe50.

Noudatettavat ohjeet, standardit ja määräykset;
- Asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje RT 80 -10974.
- Standardi SFS EN - ISO 9972:2015.
- 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta.
- Rakentamismääräysten muutokset koskien ilmanpitävyyden osoittamista mittaamalla (alkaen 2018).

Tiiviysmittaus on suoritettava ennen rakennuksen käyttöönottoa ja muutto-tarkastusta, jolloin tarkastetaan energiatodistuksen tiedot. Tiiviysmittaus on kustannustehokkainta suorittaa, kun rakennus on ilmatiiviydellisesti valmis mutta viimeistelytyöt ovat tekemättä, näin mahdolliset puutteet tiiveydessä ovat vielä helposti korjattavissa.

Ennen v. 2018 vireille jätetyissä luvissa voidaan voidaan ilmavuotoluku määrittää mittaamalla vähintään 20% huoneistoista. 2018 alkaen jätetyissä luvissa pitää ilmavuotoluvun määrittämiseksi mitata kaikki huoneistot. Kerrostalojen ja muiden suurempien rakennuksia osalta tämä tarkoittaa useimmiten rakennuksen mittaamista kokonaisuutena.

Tiiviysmittausta edeltävinä toimenpiteinä suoritetaan ulko- ja sisäilman lämpötilan mittaus, tuulen nopeuden ja suunnan mittaus sekä selvitetään barometrinen paine mittaushetkellä. Tiiviysmittausta edeltää myös rakennuksen ulkovaipan pinta-alan mittaus ja laskenta. Pinta-alan mittaukset tehdään rakennuksen sisämittojen mukaan, ilman vähennyksiä. Tarkoitukselliset vuotoreitit, kuten IV-kanavat, takka, liesituuletin, viemärit jne. tiivistetään mittauksen ajaksi.

Suurien rakennuksien tiiveysmittauksissa käytetään tarvittaessa useamman tiiveysmittauslaitteiston kokoonpanoa. Suurien rakennuksien paineistus tiiviysmittausta varten voidaan myös suorittaa rakennuksen omilla IV-laitteilla. Rakennuksen omilla IV-laitteilla suoritetun tiiviysmittauksen virhemarginaali saattaa olla jopa 20% ja näin ollen on suositeltavaa, että tiiviysmittaukset suoritettaisiin tarkoitukseen suunnitelluilla tiiveysmittaus-laitteistoilla.

Ilmavuotoluku ja energialuokitus

Ilmavuotoluku qE50 on erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiviydellä on suora vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja asumismukavuuteen.

Rakennuksen ulkovaipan tiiviyden numeraalinen arvo, ilmavuotoluku on yksi keskeisistä energiatodistuksen E-lukuun vaikuttavista lähtötiedoista. E-luvun laskennan lähtötiedot, kuten ilmavuotoluku qE50, U-arvot ja IV:n lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde vaikuttavat rakennuksen laskennalliseen kokonaisenergian-kulutukseen. Lähtötiedot kerrotaan rakennuksen energiamuodon kertoimella, ja näin ollen lähtötietojen, kuten ilmavuotoluvun vaikutus E-lukuun ja energialuokitukseen on merkittävä.

Sähkölämmitteisessä pientalossa kokonaisenergiankulutuksen kasvu on jopa 5% jokaista ilmavuotoluvun kokonaisyksikön lisäystä kohti.

Huolellisesti rakennetuissa uudisrakennuksissa ilmavuotoluku on selvästi pienempi kuin 2. Tämän päivän uudisrakentamisessa päästään valtaosassa kohteista useimmiten jo lähelle ilmavuotolukua 1, ja usein alle yhden. Erinomainen ilmavuotoluku on alle 1. Passiivitalon ilmavuotoluvun tulee olla 0,6 tai pienempi.

1.7.2012 energiauudistuksen jälkeen siirryttiin käyttämään ilmavuotolukuna q50 lukua n50 luvun sijaan. q50 luku vaihdettiin qE50 luvuksi v. 2018. qE50 on mitatun vuotoilman määrä suhteessa rakennuksen ulkovaipan alaan. n50 luku on mitatun vuotoilman määrä suhteessa rakennuksen sisäilmantilavuuteen. Jos rakennuskohteen rakennuslupahakemus on jätetty vireille ennen 1.7.2012 käytetään kohteen ilmavuotolukuna vielä n50 lukua.

Tiiveyden merkitys

Nykyisillä lämmöneristepaksuuksilla ilmatiiviydestä huolehtiminen on
merkittävimpiä ja edullisimpia keinoja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Vedon tunteen ja energianhävikin lisäksi ilmavuodot aiheuttavat riskin
epäpuhtauksien, kuten mikrobien, radonin, eristeiden mikrokuitujen ja
homeen yms. kulkeutumisesta sisätiloihin.

Ilmavuodot mahdollistavat myös kostean sisäilman vuotamisen eristeisiin, ja aiheuttavat näin ollen kosteus- ja homevaurion riskin. Nykypäivän
määräysten mukaiset eristepaksuudet ovat niin suuret, että eristeisiin
vuotava lämmin ja kostea sisäilma ei enää välttämättä pääse kuivumaan.
Tulevaisuuden homepommit voidaan ehkäistä rakentamalla tiiviisti.

Rakennuksen tiiviyttä ei kannata jättää arvailujen varaan. Tiiviysmittaus on kuluttajansuoja

Määräykset

Uudisrakennuksen tiiviys on mitattava, jos energiatodistuslaskelmissa on käytetty parempaa, eli pienempää ilmavuotolukua kuin 4.

Nykyiset energiatehokkuusvaatimukset täyttävää rakennusta on haasteellista toteuttaa ilman, että rakennuksen tiiviys olisi tiiviysmittausta edellyttävällä tasolla.

Käytännössä tiiviysmittaus on suoritettava lähes kaikkiin valmistuviin rakennuksiin. Jos esim. talovalmistaja soveltaa ns. ilmoitusmenettelyä niin silloin riittää, kun otos kaikista talomalleista mitataan.

Noudatettavat ohjeet, standardit ja määräykset;
- Asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje RT 80 -10974.
- Standardi SFS EN - ISO 9972:2015.
- 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta.
- Rakentamismääräysten muutokset koskien ilmanpitävyyden osoittamista mittaamalla (alkaen 2018).

Ottakaa yhteyttä, niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta!