Rakennuksen tiiveysmittaus lyhyesti

Rakennuksen tiiveysmittaus on painekoe, joiden avulla mitataan ilmavuotoluku, eli ilmatiiveys. Tiiveysmittauksen yhteydessä tehdään aina myös ilmavuotokohtien paikannus.

Noudatettavat ohjeet, standardit ja määräykset;

- Asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje RT 80 -10974.
- Standardi SFS EN - ISO 9972:2015.
- 1010/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta.
- Rakentamismääräysten muutokset koskien ilmanpitävyyden osoittamista mittaamalla (alkaen 2018).

Tiiviysmittaus suoritetaan ulko-oviaukkoon mittauksen ajaksi asennettavan tiiveysmittauskaluston avulla. Rakennuksen tarkoitukselliset ilmavuotoreitit, kuten iv ja viemärit yms. tiivistetään mittauksen ajaksi. Tiiviysmittauslaitteiston puhaltimen läpi virtaavan vuotoilman määrä lasketaan suhteessa rakennuksen sisäilman tilavuuteen sekä ulkovaipan alaan, tulokseksi saadaan rakennuksen ilmavuotoluku.

Ilmavuotoluku on erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiviydellä on suora vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja asumismukavuuteen.

Tiiviysmittaus on suoritettava ennen rakennuksen vastaanottoa ja muuttotarkastusta, jolloin tarkastetaan energiatodistuksen tiedot. Tiiviysmittaus on kustannustehokkainta suorittaa, kun rakennus on ilmatiiviydellisesti valmis mutta viimeistelytyöt ovat tekemättä, näin mahdolliset puutteet tiiveydessä ovat vielä helpommin korjattavissa.

Jos rakennuslupa on jätetty vireille 2018 alkaen, tulee rivi- ja kerrostalokohteissa mitata kaikki huoneistot. Rakennuksen ilmavuotoluku on silloin kaikkien mitattujen huoneistojen mittaustuloksien keskiarvo. Ennen 2018 vireille jätetyissä luvissa ilmavuotoluvun määrittämiseksi riittää, jos mitataan 20% huoneistoista. Kerrostalojen ja muiden suurempien rakennuksia osalta tämä tarkoittaa useimmiten rakennuksen mittaamista kokonaisuutena.

Hyvällä ilmavuotoluvulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuusluokkaa energiatodistuksessa.

Tiiviysmittaus uudisrakennukseen on tehtävä, jos energiatodistuslaskelmissa on käytetty parempaa, eli pienempää ilmavuotolukua kuin 4 (n50...q50).

Käytännössä tiiviysmittaus on suoritettava lähes kaikkiin valmistuviin rakennuksiin. Jos esim. talovalmistaja soveltaa ns. ilmoitusmenettelyä niin silloin riittää, kun otos kaikista talomalleista mitataan.Tiiviysmittaus on kuluttajansuoja jota ei kannata jättää tekemättä.

Rakennuksen puutteellinen tiiviys voi aiheuttaa mm. energiankulutuksen kasvua, asumisviihtyvyyttä alentavaa vedon tunnetta, epäpuhtauksien pääsyn sisätilohin sekä kosteus- ja homevaurion.

Ottakaa yhteyttä. Teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta.