Uudisrakennuksen tiiveysmittaus

Tiiviysmittaus on suoritettava ennen rakennuksen vastaanottoa / muuttotarkastusta, jolloin tarkastetaan energiatodistuksen tiedot.

Suoritamme tiiveysmittaukset RT80-10974 ohjeita noudattaen, menetelmällä SFS EN-13829, (B).

Uudisrakennuksen tiiviys on mitattava, jos energiatodistuslaskelmissa on käytetty parempaa, eli pienempää ilmavuotolukua kuin q50 = 4.
(RakMk (2012), D3, pykälä 2.3.2). Käytännössä tiiviysmittaus on suoritettava lähes kaikkiin valmistuviin rakennuksiin. Jos talovalmistaja käyttää
ns. ilmoitusmenettelyä niin silloin riittää, kun otos kaikista talomalleista mitataan.

Tiiviysmittaus on kustannustehokkainta suorittaa, kun rakennus on ilmatiiviydellisesti valmis, mutta viimeistelytyöt ovat tekemättä. Näin mahdolliset puutteet tiiveydessä ovat vielä kohtuullisemmilla kustannuksilla korjattavissa.

Jos mittaus tehdään ennen kun rakennus on ilmatiiveydellisesti valmis (läpivientejä tekemättä tms.), niin mittaus täytyy uusi rakennuksen ollessa ilmatiiveydellisesti valmis.

Hyvällä ilmavuotoluvulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuusluokkaa energiatodistuksessa.

Ilmavuotoluku on erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari, jota ei kannata jättää arvailujen varaan. Rakennuksen puutteellinen tiiviys voi aiheuttaa mm. energiankulutuksen kasvua, asumisviihtyvyyttä alentavaa vedon tunnetta, epäpuhtauksien pääsyn sisätilohin sekä kosteus- ja homevaurion

Käyttöönottotarkastukseen mennessä tulee energiatodistukseen olla päivitettynä mitattu ilmavuotoluku sekä muut rakennussuunnitelmista
poikenneet energialuokitukseen vaikuttavat, muuttuneet tiedot.

Ottakaa yhteyttä, niin teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta!