Rakennuksen tiiveysmittaus lyhyesti

Rakennusten tiiviysmittaukset ovat painekokeita, joiden avulla mitataan ilmavuotoluku eli ilmatiiviys

Suoritamme tiiveysmittaukset RT80-10974 ohjeita noudattaen, menetelmällä SFS EN-13829, (B).

Tiiviysmittaus suoritetaan ulko-oviaukkoon mittauksen ajaksi asennettavan tiiveysmittauskaluston avulla. Rakennuksen tarkoitukselliset ilmavuotoreitit, kuten iv ja viemärit yms. tiivistetään mittauksen ajaksi. Tiiviysmittauslaitteiston puhaltimen läpi virtaavan vuotoilman määrä lasketaan suhteessa rakennuksen sisäilman tilavuuteen sekä ulkovaipan alaan, tulokseksi saadaan rakennuksen ilmavuotoluku.

Ilmavuotoluku on erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiviydellä on suora vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja asumismukavuuteen.

Tiiviysmittaus on suoritettava ennen rakennuksen vastaanottoa ja muuttotarkastusta, jolloin tarkastetaan energiatodistuksen tiedot. Tiiviysmittaus on kustannustehokkainta suorittaa, kun rakennus on ilmatiiviydellisesti valmis mutta viimeistelytyöt ovat tekemättä, näin mahdolliset puutteet tiiveydessä ovat vielä helpommin korjattavissa.

Hyvällä ilmavuotoluvulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuusluokkaa energiatodistuksessa.

Tiiviysmittaus uudisrakennukseen on tehtävä, jos energiatodistuslaskelmissa on käytetty parempaa, eli pienempää ilmavuotolukua kuin 4 (n50...q50)(Rakentamismääräyskokoelma (2012), D3, pykälä 2.3.2).


Käytännössä tiiviysmittaus on suoritettava lähes kaikkiin valmistuviin rakennuksiin. Jos esim. talovalmistaja soveltaa ns. ilmoitusmenettelyä
niin silloin riittää, kun otos kaikista talomalleista mitataan.

Tiiviysmittaus on kuluttajansuoja jota ei kannata jättää tekemättä. Rakennuksen puutteellinen tiiviys voi aiheuttaa mm. energiankulutuksen
kasvua, asumisviihtyvyyttä alentavaa vedon tunnetta, epäpuhtauksien pääsyn sisätilohin sekä kosteus- ja homevaurion.

Ottakaa yhteyttä. Teemme hyvän tarjouksen kohteenne tiiveysmittauksesta.